วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ใบประกอบครูย้อนหลังหมดสิทธิ์บรรจุ

ก.ค.ศ.ออกแนวปฏิบัติตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบประกอบวิชาชีพครูย้อนหลัง ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ หากฝืนกฎต้องถูกเพิกถอน...

นาง ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้หารือถึงการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาแสดง และภายหลังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูย้อนหลัง ไปถึงก่อนวันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งขณะนี้มีเขตพื้นที่ การศึกษายังคงเหลือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อยู่อีกหลายเขต หากเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มีบัญชีจะขอใช้บัญชีนั้นได้หรือไม่นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขอใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขัน สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ออกแนวปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งผู้ สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามมติ ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า สำหรับแนวปฏิบัติ การขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ยึดแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 234 ลงวันที่ 4 พ.ค.2553 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาแสดงในวันรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งดังกล่าวได้ แม้ภายหลังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ย้อน หลังก่อนวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยก็ตาม จึงขอให้เขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติกรณีผู้ขอใช้บัญชีบรรจุและแต่ง ตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมติที่ว่านี้ หากมีการบรรจุและแต่งตั้งโดยขัดกับแนวปฏิบัติดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้ง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น