วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศรีวรวรรณ 085-1476467


ระเบียนสะสมปกเป็นสีม่วง ออกแบบให้สามารถใช้ต่อเนื่องได้ 12 ปี ในเล่มมีเพียง 20 หน้า เพื่อลดภาระงานของครู ลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน นักเรียนแต่ละคน ซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ราคาเล่มละ 18 บาทแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับบันทึกผลการประเมิน

-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

-กิจกรรมชุมนุม

ราคาเล่มละ 10 บาทwww.sriworawan.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น